Make your own free website on Tripod.com


MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA

 

Dalam tema ini murid akan mempelajari mengenai Bumi , Bulan dan Matahari. Dalam topik Bumi murid akan mempelajari mengenai :

       bentuk,

       saiz,

       tarikan gravity,

       permukaan Bumi,

       lapisan Bumi

 

Bagi topik Bulan pula pelajar akan mempelajari mengenai:

       bentuk bulan

       jarak bulan dari Bumi

       permukaan Bulan

 

Bagi topik Matahari pula pelajar akan mempelajari mengenai:

       Memahami ciri matahari

       Kepentingan matahari pada hidupan

 

Bumi Bulan matahari