Make your own free website on Tripod.com

Matahari                                       

 

Bentuk Matahari

 

1.                  Matahari adalah sebuah bintang

2.                matahari terletak di tengah-tengah system suria

3.                Matahari berbentuk sfera

4.                Matahari tidak boleh dilihat terus dengan mata kasar kerana ia boleh merosakkan mata

5.                Matahari boleh dilihat melalui baying-bayangnya dengan menggunakan negetif filem atau cermin mata hitam

6.                Pada waktu senja , Matahari boleh dilihat kerana pancarannya kurang kuat

 

Saiz Matahari

 

1.                  Matahari adalah bintang yang paling kecil dalam alam semesta.

2.                Ukur keliling Matahari adalah 110 kali lebih besar daripada ukur keliling Bumi

3.                Ukur keliling matahari adalah kira-kira 400 kali lebih besar daripada ukur keliling Bulan

4.                Jarak Matahari dari Bumi kira-kira 150 juta kilometer

 

 

Kembali